Propozície turnaja

**Leto už tradične začína volejbalovým turnajom o DUKELSKÝ POHÁR vo Svidníku.**

***Pre všetkých bude pripravené občerstvene počas celého turnaja. Pestrý program pre všetkých milovníkov volejbalu, futbalu a dobrej zábavy. V sobotu sa môžeš tešiť na Afterparty so skupinou Alegro. Turnaj sa bude konať počas Dni Mesta Svidník.***

***Propozície volejbal***

Prihlášky: Prihlášky nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/1C50ZizZZwWphoxsSlse5-F1IIVcd5NWKCOIajfTIJ5M/viewform?fbclid=IwAR34_hVGLCe3PrwDOG2Id_2bofKEiVIGdlA2_NdrIRGumanpj31b7YXdmLc&edit_requested=true

Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 26. júna 2018

Informácie: tel. 0902 522 130, email: dukelskypohar@gmail.com

Termín turnaja: 29.06-30.06.2019

Zraz a prezentácia: Zraz a prezentácia družstiev bude od 9:00 do 9:30

Štartovné: Štartovné na družstvo je 50€, ktoré je potrebné vyplatiť počas prezentácie

Podmienky obsadenia družstva: Na ihrisku musia byť v družstve minimálne 2 články nežného pohlavia. Turnaj je bez vekového ohraničenia. Hrať môžu neregistrovaní aj registrovaní hráči

Ihrisko: Hrať sa bude na futbalovom ihrisku pri ZŠ Komenského vo Svidníku

Výška siete je 235cm

Lopty: Organizátor zabezpečuje len hracie lopty na každé ihrisko. Na rozcvičku si družstva zabezpečia lopty podľa vlastnej potreby

Rozhodcovia: Rozhodovať budú členovia družstiev, ktoré nebudú hrať

Hrací systém: Hrať sa bude na 2 hrané sety, čo set to bod. (systém sa môže meniť podľa počtu družstiev)

Ceny, ocenenia: Finančné odmeny a poháre pre prvé tri družstvá. Sošky pre najlepších hráčov. Putovný pohár pre víťaza turnaja

PROPOZÍCIE FUTBAL

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Termín turnaja: 29.06.2019

Miesto: Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

Informácie: tel. 0902 522 130, email: dukelskypohar@gmail.com

Prihlášky: Prihlášky nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/1C50ZizZZwWphoxsSlse5-F1IIVcd5NWKCOIajfTIJ5M/viewform?fbclid=IwAR34_hVGLCe3PrwDOG2Id_2bofKEiVIGdlA2_NdrIRGumanpj31b7YXdmLc&edit_requested=true

Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 26. júna 2018

Zraz a prezentácia: Zraz a prezentácia družstiev bude od 9:00 do 9:30

Štartovné: Štartovné na družstvo je 50€, ktoré je potrebné vyplatiť počas prezentácie

Občerstvenie: zabezpečuje organizátor turnaja formou lístkov na nápoj a stravu

Ceny, ocenenia: Finančné odmeny a poháre pre prvé tri družstvá. Sošky pre najlepších hráčov

2. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Podmienky obsadenia družstva: Turnaj je bez vekového ohraničenia. Štartovať môžu neregistrovaní aj registrovaní hráči

Hracia plocha: futbalové mini-ihrisko s prírodným povrchom

Hrací systém: podľa počtu prihlásených družstiev

Hrací čas: podľa počtu prihlásených družstiev

Počet hráčov: 4+1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom

Lopty: Organizátor zabezpečuje len hracie lopty na každé ihrisko. Na rozcvičku si družstva zabezpečia lopty podľa vlastnej potreby.

Hodnotenie: Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov

O konečnom poradí v skupine sa vždy rozhoduje podľa platných ustanovení Súťažného poriadku futbalu - väčší počet získaných bodov zo všetkých zápasov


V zápasoch o umiestnenie, v semifinále a finále sa v prípade nerozhodného výsledku kopú kopy zo značky pokutového kopu v počte 3 alebo až do rozhodnutia, podľa Súťažného poriadku

***TEŠÍME SA NA VÁS!***